Služby

Již více než 5 let provádíme znaleckou činnost oceňování všech typů nemovitostí na celém území České republiky.

Odhady nemovitostí

Pokud potřebujete odhad nemovitosti nebo znalecký posudek pro úřady, je tady pro Vás ZNALECKÝ ÚSTAV ČESKÝ KRUMLOV.  Kvalitně a v nejkratším možném termínu  pro Vás vyhotovíme znalecký posudek nebo odhad obvyklé ceny nemovitosti . Budete jej moci použít při styku s úřady, bankami, soudy, při vyřizování dědictví, společného jmění manželů, exekuce, pro daň z převodu nemovitosti pro určení obvyklého nájemného a v dalších případech.

Informační servis

Mimo odhadů a posudků klientům poskytujeme konzultační servis ohledně cen a oceňovaní všech druhů a typů nemovitostí.

Odhady nemovitostí

PROČ OCEŇOVAT NEMOVITOSTI?


Nemovitosti jsou stavby a pozemky.Každý vlastník má právo nakládat, v souladu se zákony, se svou či svými nemovitosti dle vlastního svobodného uvážení. Nemovitost může prodat, darovat, rozdělit, směnit, vložit do majetku firmy, či zastavit ve prospěch jiného subjektu, ale může o nemovitost i nedobrovolně přijít např. v exekuci, při soudním sporu při či konkurzu apod.

Při všech těchto případech je nutné znát hodnotu či cenu předmětné nemovitosti až už pro potřeby stanovení výše daně, stanovení vyvolávací ceny pro aukci, pro zjištění hodnoty zajištění nebo zjištění hodnoty vkládaného majetku.

Právě proto a nejenom proto je nutné ocenit nemovitost znaleckým posudkem. Rozsah a nutnost vypracování znaleckého posudku upravují příslušné zákony.

Typy nemovitostí

pozemky, bytové jednotky, rodinné domy, ...

Účel ocenění nemovitostí

prodej, darování, dědictví, rozdělení,
...

Reference

vybrané reference
...

Aktuální informace

Zobrazit vše


 

Náš tým znalců

Všichni členové znaleckého ústavu se zabývají znaleckou činností a oceňováním všech typů nemovitostí na celém území České republiky s primárním zaměřením na oblast nemovitostí v jižních Čechách a jsou členové Komory soudních znalců ČR.

Ing. Miroslav Lukeš

Soudní znalec

+420 733 698 996
mlukes@znaleckyustavck.cz

Bc. Ing. Robert Bártů

Soudní znalec

+420 724 938 969
rbartu@znaleckyustavck.cz

Radek Lukeš

Administrativa

+420 606 641 845
rlukes@znaleckyustavck.cz

EPLAN spol. s r.o.

Účetnictví

+420 777 220 147
sekretariat.eplan@gmail.com

Kontakt

Znalecký ústav Český Krumlov s.r.o.

Dobrkovická 247
381 01 Český Krumlov

+420 733 698 996

info@znaleckyustavck.cz